SE33619/2015 Buspers Gårdens Sir Milton

2015-08-17 | 12:22:09 | Kategori: Buspersgårdens Sir Milton | 0 kommentarer
SE33619/2015 Buspers Gårdens Sir Milton bor i Österfärnebo där även valparnas farfar Byggemarkens Drillo bor. Han ägs av Ing-Marie Strid.